Giuseppe Biasi, Uomini in cantina (1932 ca), (photo by invaluable.com)
Su fidanzamentu de Zizinu, su contu…
Ma nois, semus galu gai? Sa die innantis de sa festa, ziu Duminiche at muttiu a Pasqualinu...
di Franco Stefano Ruiu

10' di lettura

Pasqualinu, est innutile, nche torrat semper in mesu de sos contos pejus de su predusimula. Capitat chi Zizinu, su frade mannu, una die s’est accrarau chin su babbu nandeli chi sa dumenica imbeniente aiat appiu festau su fidanzamentu in Murta Maria, su biddizolu de s’ammorada. Ziu Duminiche, peri si Zizinu non si nde fit bocau chin issu, ischiat...

Contenuto riservato agli abbonati

Esegui il login o registrati per acquistare un abbonamento!

Condividi
Titolo del podcast in esecuzione
-:--
-:--